SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

Metody aktywizujące w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Zapraszamy na szkolenie online pt. "Metody aktywizujące w pracy z uczniem ze SPE". Kurs składa się z dwóch lekcji: Część 1: Uczeń z Zespołem Aspergera, a...
Metody terapeutyczne w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Zapraszamy na  szkolenie online pt. "Metody terapeutyczne w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". Kurs składa się z dwóch lekcji: Część 1 Charakterystyka ucznia ze...
Przygotowanie do nauki pisania na podstawie publikacji "Trening przed 1 klasą"
Przygotowanie do nauki pisania na podstawie publikacji "Trening przed 1 klasą"W trakcie szkolenia prelegentka: przedstawi propozycje zadań grafomotorycznych przydatnych w pracy z uczniami ze specjalnymi...
Współpraca szkoły / przedszkola i specjalistów z rodzicami na podstawie prac domowych
Współpraca szkoły / przedszkola i specjalistów z rodzicami na podstawie prac domowychSzkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podczas...
Rewalidacja zorientowana na praktykę w szkole ponadpodstawowej
Rewalidacja zorientowana na praktykę w szkole ponadpodstawowejUczestnicy szkolenia dowiedzą się:✔ jak planować i realizować zajęcia rewalidacyjne w szkole średniej,✔jakie są sposoby tworzenia sytuacji sprzyjających rozwojowi...
Uczniowie w spektrum autyzmu w szkole podstawowej - dobre praktyki w organizacji pracy
Zapraszamy na szkolenie online pod tytułem "Uczniowie w spektrum autyzmu w szkole podstawowej - dobre praktyki w organizacji pracy", które poprowadzi Krzysztof Tokarski.Program: umiejętności charakteryzowania...
Komunikacja z rodzicem ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w konfliktowych sytuacjach
Zapraszamy na szkolenie online dla nauczycieli, pedagogów i terapeutów pt. "Komunikacja z rodzicem ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w konfliktowych sytuacjach". Biorąc udział w szkoleniu, dowiesz...
Najpierw dobre przygotowanie, a potem łatwa nauka czytania
Wszystkich nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej zapraszamy na webinarium pt. „Najpierw dobre przygotowanie, a potem łatwa nauka czytania”. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają następujące informacje: co dziecko...

Tutaj powinien pojawić się komunikat o ciasteczkach

Akceptuję