EMOCJE I TRUDNE ZACHOWANIA

Poczucie własnej wartości

1
Kup teraz 50.00 PLN

Poczucie własnej wartości –
– jak wzmacniać samoocenę uczniów.

W ostatnich latach nauczyciele i specjaliści alarmują o lawinowym wzroście liczby uczniów cierpiących na obniżenie nastroju, brak motywacji i zaburzenia psychiczne (depresja, zaburzenia odżywiania). Sytuacja ta pogłębiona została w ostatnim roku przez izolację zwiazaną z wirusem COVID-19. Aby zapobiegać temu zjawisku, warto poświecić trochę czasu na pracę z uczniami nad ich samooceną.

Szkolenie przeznaczone jest dla: nauczycieli, pedagogów, wychowawców, innych specjalistów pracujących z uczniami w szkołach podstawowych.

Uczestnicy:

  • poszerzą wiedzę dotyczącą pojęcia poczucia samooceny i jej wymiarów;
  • będą potrafili wykorzystać pozytywną samoocenę do wzmacniania poczucia własnej wartości;
  • poznają konkretne sposoby wzmacniania samooceny ucznia.

Anna Busz – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Studia licencjackie ukończyła na kierunku Edukacji wczesnoszkolnej i Terapii pedagogicznej oraz Socjologii. Tytuł magistra obroniła na kierunku Pedagogiki specjalnej, zaś studia podyplomowe ukończyła z zakresu Oligofrenopedagogiki oraz Socjoterapii z Resocjalizacją. Czynnie pracuje w zawodzie w nauczaniu początkowym oraz na stanowisku pedagoga szkolnego. Autorka publikacji Wydawnictwa Harmonia "Włącz emocje. Opowiadania socjoterapeutyczne" oraz "Emocjonalne SOS. Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej".

Tutaj powinien pojawić się komunikat o ciasteczkach

Akceptuję