LOGOPEDIA

Oligofazja. Problemy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w komunikowaniu się

1
Kup teraz 50.00 PLN

Zapraszamy na szkolenie skierowane do pedagogów specjalnych, nauczycieli wspomagających i rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną mających problemy komunikacyjne.

Uczestnicy szkolenia:
✔ zdobędą wiedzę na temat oligofazji;
✔ zapoznają się z przyczynami powstawania wad wymowy;
✔ poznają nieprawidłowości w mowie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną;
✔ zapoznają się z pojęciem komunikacji alternatywnej.
 
Aleksandra Sadowska-Krajewska – nauczyciel, logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeutka. Współzałożycielka fundacji „Iskra Pomocy” oraz „Spokojne jutro”. Organizuje szkolenia dla nauczycieli terapeutów; w ramach terapii pracuje z pacjentami z opóźnionym rozwojem mowy, dziećmi mającymi zaburzenia komunikacji (spektrum autyzmu), wady wrodzone centralnego układu nerwowego. Terapią obejmuje również: zaburzenia komunikacji o typie afazji u dzieci i dorosłych, zaburzenia dyzartryczne w każdym wieku, niepełnosprawności sprzężone, choroby neurodegeneracyjne.
Jest autorką wielu książek m. in. „To nie jest trudne”, „Główka pracuje”,
"Mówię i rozumiem”.

Tutaj powinien pojawić się komunikat o ciasteczkach

Akceptuję