LOGOPEDIA

Logopedyczne badania przesiewowe: organizacja, przebieg, narzędzia... I co dalej?

1
Kup teraz 50.00 PLN

Badania przesiewowe są rodzajem diagnozy, którą często logopeda wykonuje cyklicznie w swojej pracy. By były sprawnie przeprowadzone, wymagają specyficznej organizacji pracy i określonych narzędzi diagnostycznych. W trakcie webinarium zostanie omówiony tok postępowania w badaniu oraz to, jakie kroki powinien podjąć logopeda po jego przeprowadzeniu.

dr Anna Walencik-Topiłko - językoznawca, logopeda, doktor nauk humanistycznych, uniwersytecki pracownik naukowo-dydaktyczny, adiunkt, kierownik Podyplomowych Studiów Emisji i Higieny Głosu.

Tutaj powinien pojawić się komunikat o ciasteczkach

Akceptuję