SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

Metody terapeutyczne w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

2
Kup teraz 100.00 PLN

Zapraszamy na  szkolenie online pt. "Metody terapeutyczne w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". Kurs składa się z dwóch lekcji:

  • Część 1 Charakterystyka ucznia ze SPE
  • Część 2 Metody pracy terapeutycznej

Po odbyciu szkolenia uczestnik:

  • zdobędzie podstawową wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • zdobędzie podstawową wiedzę na temat metodyki pracy wychowawczo – opiekuńczej oraz norm, procedur i dobrych praktyk wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • zapozna się z poszczególnymi metodami pracy z uczniem ze SPE.

Aleksandra Sadowska-Krajewska – nauczyciel, logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeutka. Współzałożycielka fundacji „Iskra Pomocy” oraz „Spokojne jutro”. Organizuje szkolenia dla nauczycieli terapeutów; w ramach terapii pracuje z pacjentami z opóźnionym rozwojem mowy, dziećmi mającymi zaburzenia komunikacji (spektrum autyzmu), wady wrodzone centralnego układu nerwowego. Terapią obejmuje również: zaburzenia komunikacji o typie afazji u dzieci i dorosłych, zaburzenia dyzartryczne w każdym wieku, niepełnosprawności sprzężone, choroby neurodegeneracyjne.
Jest autorką wielu książek m. in. „To nie jest trudne”, „Główka pracuje”,
"Mówię i rozumiem”.

Tutaj powinien pojawić się komunikat o ciasteczkach

Akceptuję