SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

Metody aktywizujące w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

2
Kup teraz 100.00 PLN

Zapraszamy na szkolenie online pt. "Metody aktywizujące w pracy z uczniem ze SPE". Kurs składa się z dwóch lekcji:

  • Część 1: Uczeń z Zespołem Aspergera, a uczeń ze spektrum autyzmu
  • Część 2: Metody aktywizujące w pracy nauczyciela

Po odbyciu szkolenia uczestnik:

  • pozna cele i zadania kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży z autyzmem i z zespołem Aspergera;
  • pozna charakterystykę zaburzeń ze spektrum autyzmu;
  • dowie się jakie są najczęstsze różnice w sposobie funkcjonowania uczniów z diagnozą autyzmu i z diagnozą zespołu Aspergera; 
  • zapozna się z metodami aktywizującymi oraz wstępnie będzie potrafił zaplanować i przeprowadzić  zajęcia z ich wykorzystaniem.

Aleksandra Sadowska-Krajewska – nauczyciel, logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeutka. Współzałożycielka fundacji „Iskra Pomocy” oraz „Spokojne jutro”. Organizuje szkolenia dla nauczycieli terapeutów; w ramach terapii pracuje z pacjentami z opóźnionym rozwojem mowy, dziećmi mającymi zaburzenia komunikacji (spektrum autyzmu), wady wrodzone centralnego układu nerwowego. Terapią obejmuje również: zaburzenia komunikacji o typie afazji u dzieci i dorosłych, zaburzenia dyzartryczne w każdym wieku, niepełnosprawności sprzężone, choroby neurodegeneracyjne.
Jest autorką wielu książek m. in. „To nie jest trudne”, „Główka pracuje”,
"Mówię i rozumiem”.

 

 

Tutaj powinien pojawić się komunikat o ciasteczkach

Akceptuję